Predstavitev

Začetki lovske družine so povezani z ustanovitvijo gozdne milice. Leta 1948 je bila ustanovljena gozdna milica s sedežem na Lokvah. Le ta je dala pobudo, da se ustanovi lovska družina. Leta 1950 je bila ustanovljena LD Trnovski gozd, katere prvi starešina je bil Peter Mrak, ki je bil istočasno komandir gozdne milice. Po takratnem zakonu o lovu je morala imeti lovska družina vsaj 8 članov, zato so pristopili še nekateri gozdarji in drugi, tako da je lovska družina izpolnjevala pogoje. Nato je število članov hitro naraščalo. Leta 1990 je bilo v LD Trnovski gozd največ članov in sicer 120. Trenutno je v LD Trnovski gozd 110 članov, vsako leto pa se včlani nekaj novih lovcev. Člani so z Gore, Lokvi, Trnovega in okolice, dobršen del pa jih je tudi iz Nove Gorice in okolice. 

Dejavnost LD ni omejena samo na lov pač pa tudi na skrb za divjad in urejanje lovišča. Zaradi pomanjkanja vode so bili zgrajeni številni kalovi. Prav tako so bile urejene številne preže, krmišča in solnice. LD ima urejeno tudi mrhovišče z visoko prežo, ki je pogoj za lov na medveda. 

Pri Voglarjih pa je urejeno tudi strelišče za preizkus lovskih pušk in za streljanje ne glinaste golobe. Na strelišču trenutno potekajo vzdrževalna dela. 

Na Predmeji je urejena hladilnica za divjačino v kateri je tudi družabni prostor. Trenutno pa potekajo projektna dela za zgraditev podobne hladilnice na Trnovem. 

Leta 1980 je LD podpisala listino o pobratenju z lovsko družino Kozara iz Laktašev v Bosni in Hercegovini. Sodelovanje je trajalo 10 let, vendar je po razpadu Jugoslavije oslabelo. V zadnjih letih pa se ponovno oživlja. S spremembo zakona na področju lovstva bomo doživeli nekatere korenite spremembe katere nam bodo nalagale še več dela in odgovornosti.

Starešina LD Igor Polanc