Organiziranost

OBČNI ZBOR LOVSKE DRUŽINE TRNOVSKI GOZD
Občni zbor lovske družine sestavljajo vsi člani lovske družine Trnovski gozd, in je hkrati najvišji organ lovske družine

 

UPRAVNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Starešina: - Matej Cej
Gospodar: - Miha Šuligoj
Pomočnik gospodarja: - Andrej Velikonja
Tajnik: - Tine Strosar
Blagajnik: - Boštjan Bajda
Informatik: - Tanja Polanc
Člani: - Sebastjan Cej
- Tomaž Velikonja

 

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE LOVSKE DRUŽINE
  Redni Namestniki
Predsednik:  - Milan Panker - Lovrenc Blaško
Člani: - Aleksander Šušmelj - Dušan Krapež
- Sebastjan Cej - Tanja Polanc

 

NADZORNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Predsednik: - Igor Polanc
Člani: - Darjo Velikonja
- Renato Blaško

 

Lovski čuvaji
- Sebastjan Cej
- Darko Krapež
- Tanja Polanc
- Valter Polanc
- Tomaž Velikonja
- Franc Likar
- Roman Bratina

 

Komisija za oceno škode
Predsednik: - Valter Šuligoj
Člana: - Tadej Florijančič
- Marko Velikonja

 

Komisija za oceno trofej in kategorizacijo
Predsednik: - Darko Krapež
Člana: - Domen Šebenik
- Miha Šuligoj

 

Komisija za ocenjevanje sanitarnega odstrela
Predsednik: - Miha Šuligoj
Člana: - Milenko Cej

 

Komisija za strelstvo
Predsednik: - Jožko Strosar
Član: - Sebastjan Cej
- Herman Okroglič

 

Komisija za izobraževanje in odlikovanja
Predsednik: - Roman Bratina
Člana: - Tomaž Velikonja
- Robert Rosa

 

Inventurna komisija
Predsednik: - Sebastjan Cej
Člana: - Aleksander Šušmelj
- Marko Velikonja

 

Kinološki referent
- Roman Bratina

 

Strelska referenta
- Franc Blaško in Marinko Čibej

 

Preglednika
Predmeja: - Robert Rosa
Trnovo: - Milenko Cej

 

Oskrbnik hladilnice na Trnovem
- Valter Šuligoj

 

Oskrbnik hladilnice na Predmeji
- Marko Velikonja

 

Praporščak
- Damjan Likar

 

Kontakt
email ldtrnovskigozd@gmail.com
mobilni starešina 041 352 450
mobilni tajnik 041 888 896