Lovišče

Lovišče LD Trnovski gozd se razprostira na območju dveh občin (Nova Gorica in Ajdovščina), ter obsega območje dveh gozdno gospodarskih enot (Trnovo in Predmeja). K lovišču pa spadajo še naslednji predeli: Lokve, Laz, Cvetrež, Lazna, Jurjeve ravni, Zavrh in Avška gmajna.  Površina lovišča znaša 10.421 ha, od tega je 9.562 ha lovne površine. Lovišče je omejeno s  suhimi zidovi in številnimi mejniki, označenimi z zaporednimi številkami. Na severozahodu so mejniki precej redki zaradi težko dostopnih Govcev.

Tekoče vode v lovišču ni. Zaradi propustnega kraškega terena se izvirki vode pojavljajo šele ob vznožju planote. Na Trnovski planoti je veliko padavin. Letno pade med 1800 in 3000 mm padavin. Gozd je torej zelo namočen. V višjih predelih, kjer je snežna odeja precej debela, se sneg zadrži dolgo v pomlad. Ponekod tudi do začetka junija. Planota je poleg padavin izpostavljena tudi močni burji.

Gozd je mešan. Prevladujejo  bukev, jelka, smreka in javor. Nekaj je tudi črnega gabra, malega jesena, velikega jesena in macesna. V Govcih je avtohton črni bor. Veliko bolj pestro je pritlikavo rastlinstvo z nekaterimi endemičnimi vrstami.

Posebnost so tudi mrzišča, kjer se zaradi zaprtosti drag in kopičenje hladnega zraka pojavlja rastlinska inverzija. Tipičen in najlepši primer je Smrekova draga.

Starešina LD Igor Polanc