Organiziranost

OBČNI ZBOR LOVSKE DRUŽINE TRNOVSKI GOZD
Občni zbor lovske družine sestavljajo vsi člani lovske družine Trnovski gozd, in je hkrati najvišji organ lovske družine

UPRAVNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Starešina: - POLANC Igor
Gospodar: - ŠEBENIK Domen
Pom. gospodarja za Predmejo: - VELIKONJA Tomaž
Pom. gospodarja za Trnovo: - OKROGLIČ Herman
Tajnik: - BIZJAK Zlatko
Blagajnik: - CEJ Matej
Kinolog in vodja lovsko čuvajske službe: - BRATINA Roman

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE LOVSKE DRUŽINE
  Redni Namestniki
Predsednik: - DOVŽAK Bojan - PANKER Milan
Člani: - Čibej Marinko - LIKAR Damjan
- Polanc Tanja - GORNJAK Silva

NADZORNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Predsednik: - BREMEC Ludvik
Člani: - BLAŠKO Renato
- PEGAN Radoš

Lovski čuvaji

- BRATINA Roman

- KRAPEŽ Darko
- LIKAR Franc 87
- BREMEC Ludvik
- ŠEBENIK Domen
- BAJT Franko

Komisija za oceno škode
Predsednik: - OKROGLIČ Herman
Člana: - CEJ Milenko
- SKOK Vladimir

Komisija za oceno trofej in kategorizacijo
Predsednik: - KRAPEŽ Darko
Člana: - ŠEBENIK Domen
- VELIKONJA Tomaž

Komisija za ocenjevanje sanitarnega odstrela
Predsednik: - ŠEBENIK Domen
Član: - VELIKONJA Tomaž

Kontaktne osebe za povoženo divjad:
- BREMEC Ludvik
- CEJ Matej
- OKROGLIČ Herman

Komisija za strelstvo
Predsednik: - BLAŠKO Franc
Član: - VIDMAR Franc

Komisija za lovske izpite
Predsednik: - LIKAR Franc
Člana: - VELIKONJA Tomaž
- CEJ Matej

Inventurna komisija
Predsednik: - CEJ Sebastjan
Člana: - VELIKONJA Marko
- HROVATIN David

Referent za kinologijo
- BRATINA Roman

Preglednika
Predmeja: - VELIKONJA Tomaž
Trnovo: CEJ Milenko

Oskrbnik lovske koče v Krnici
- PEGAN Radoš

Oskrbnik hladilnice na Predmeji
- BRATINA Branko

Praporščak
- BLAŠKO Roman

Komisija za lovske šege in navade
- BLAŠKO Roman

Komisija za podeljevanje odlikovanj in priznanj
Predsednik - GORNJAK Peter
Člana - POLANC Igor
- GRUDEN Alfred