KUNA ZLATICA


Družina: Kune (Mustelidae)
Vrsta: Martes martes (LINNE)
Razširjenost: skoraj vsa Evropa, razen Islandije, sev. Skandinavije, Anglije, sev. Francije, juž. Balkana, Korzike
Razširjenost v Sloveniji: po vseh večjih gozdovih
Dolžina: 50-55 cm, rep 30 cm
Teža: 1,5 kg
Leglo: 3-5 mladičev na leto
Življenjska doba: 10-12 let

KUNA BELICA

Družina: Kune (Musrdidae)
Vrsta: Martes faina (ERXLEBEN)
Razširjenost: celotna Evropa, ni je na Britanskem otočju, v Skandinaviji ter sev. Rusiji, živi tudi v osrednji Aziji
Razširjenost v Sloveniji; zlasti Notranjska in Primorska, v gozdovih in v bližini človeških bivališč
Dolžina: 45-50 cm, rep 25 cm
Teža: 1-2 kg
Leglo: 3-5 mladičev na leto
Življenjska doba: 10-12 let

 

Kuna zlatica je doma predvsem v strnjenem gozdu, medtem ko se kuna belica bolje počuti v njegovem obrobju in okolici naselij. Razen redkih izjem se nihče ni načrtno ukvarjal z lovom na kune. Ta je naporen, poleg tega pa je treba dobro poznati lovišče, pa tudi kunje navade in stečine. To pa lahko opravlja le tisti, ki živi v bližini lovišča ali v lovišču.
Beličin kožuh ni tako temen kot zlatičin, je bolj sivo rjav, podlanka je belkasta in v primerjavi z zlatičino zato bolj vidna. Bela ali rumenkasto bela podvratna lisa se proti sprednjima nogama razcepi in podaljša v dva kraka.
Vendar niti barva dlake niti oblika podvratne lise nista najzanesljivejša razpoznavna znaka. Poznavalec kuni najzanesljiveje loči po zobovju v zgornji čeljusti: zadnji meljak pri zlatici je ob ustnici izbočen ali celo koničast, pri belici pa zajeden, skoraj dvodelen; nasprotno pa je tretji predmeljak pri zlatici vdolben, pri belici pa izbočen.
Kuni zlatica in belica sta si tako zelo podobni, da ju je težko ločiti. Sicer je belica na splošno nekoliko krajša od zlatice, ni pa tako vitka in je malo težja. Obe kuni, tako belica kot zlatica, sta aktivni pretežno ponoči ko lovita majhne glodalce, od miši do zajcev, obema teknejo tudi ptiči, žuželke, jagode, sadje in celo žir. Zlatici so poslastica veverice, belici, ki rada obišče samotnejše kmetije, pa domača perutnina, jajca in podgane. Kuna zlatica lovi pretežno na drevesih, medtem ko se kuna belica ukvarja z lovom pretežno na tleh.
Kuna zlatica se pari julija in avgusta, v marcu in aprilu v naslednjem letu pa skoti 3-5 slepih mladičev. Samica jih doji do tretjega meseca starosti. Mladiči so spolno zreli so z dvema letoma.
Pri kuni belici traja brejost 8-9 mesecev. V dobro zavarovanem in postlanem gnezdu skoti 3-5 slepih mladičev (spregledajo šele po 34-38 dneh), kateri sesajo pri materi 8 tednov. Gnezdo zapustijo po približno 44 dneh.
Plenilci kune belice in zlatice so predvsem lisice, planinski in ribji orli, velike uharice, kragulji in sokoli, lahko pa tudi divje mačke. Prav strah pred temi plenilci sili kuni k nočni aktivnosti. Obe kuni, se pojavljata po vseh večjih gozdovih Slovenije, vendar manj pogosto kot nekoč. Na kraškem svetu Notranjske in Primorske je bolj razširjena belica.


Viri: - zapiski Polanc Igor

- knjiga Divjad, Mladinska knjiga v sodelovanju z klubom Diana, Ljubljana 1983